Ανακοίνωση ΣΠΔ 24-11-2013

H ανακοίνωση της Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων για τις εξελίξεις της διαθεσιμότητας:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1459&Itemid=47