Ανακοίνωση της Πρυτανείας σχετικά με το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Σχετικά με το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού και την εξέλιξη των εκκρεμουσών σʼ αυτό υποθέσεων

Μετά τη λήξη της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια της οποίας η διοίκηση υπολειτουργούσε, η κατάσταση όσον αφορά την πρόοδο του έργου του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού και ειδικότερα στα θέματα που εκκρεμούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον έλεγχο νομιμότητας διορισμών/εξελίξεων/ μονιμοποιήσεων, διαμορφώνεται ως εξής:


– Βρίσκονται σε φάση διεκπεραίωσης οι 160 επικαιροποιημένες πρυτανικές πράξεις διορισμού με τις περιλήψεις τους, που αφορούν τους νέους διορισμούς που εκκρεμούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος των πράξεων αυτών έχει ολοκληρωθεί και υπογραφεί από τον Πρύτανη. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών ολοκληρώνονται και οι τελευταίες πράξεις διορισμού, προκειμένου να σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

– Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού εκκρεμούν ακόμη για έλεγχο νομιμότητας 125 διορισμοί/εξελίξεις/μονιμοποιήσεις, εκ των οποίων οι 55 έχουν διαβιβαστεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο έλεγχος νομιμότητας συνεχίζεται εντατικά και ο προγραμματισμός είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί η  διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας.

Συμπληρωματικά, στο Τμήμα αυτό εκκρεμούν προς διεκπεραίωση και τα παρακάτω :
– Η έκδοση πρυτανικών πράξεων χορήγησης χρονοεπιδομάτων (+4% επί του βασικού μισθού). (από τον μήνα Νοέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα, αφορά σε 608 πράξεις).
– Η αναγνώριση 35 προϋπηρεσιών και η αποστολή 10 προϋπηρεσιών προς το ΓΛΚ (η υπάλληλος που ασχολείται με το αντικείμενο απασχολείται τους τελευταίους μήνες αποκλειστικά με τα θέματα των παραιτηθέντων και των αυτοδίκαια αποχωρούντων καθηγητών).

– Η προετοιμασία ΔΑΥΚ των  22 μέχρι σήμερα παραιτηθέντων καθηγητών και η προετοιμασία και αποστολή στο ΓΛΚ, στο ΤΕΑΔΥ, στο Μετοχικό και στο Ταμείο Πρόνοιας των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση των 85 αυτοδίκαια αποχωρούντων καθηγητών του Πανεπιστημίου μας. Σʼ αυτό το αντικείμενο έχει δοθεί άμεση προτεραιότητα και η διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών των αυτοδίκαια αποχωρούντων θα ολοκληρωθεί σύντομα.

– Διαύγεια: Εκκρεμούν 80 αναρτήσεις.

– Η έκδοση πράξεων έγκρισης για άδειες επιστημονικές (14), για ερευνητικούς διδακτικούς   λόγους (5), ανατροφής (5), λοχείας (2), για συμμετοχή σε δίκη (3).
– Η έκδοση 11 πιστοποιητικών.

Τέλος, εδώ και μήνες, διαβιβάζονται σχεδόν καθημερινά, στο Τμήμα αυτό αιτήσεις καθηγητών για αλλαγή στοιχείων τους στην ΠΥΚΑ (μέχρι στιγμής έχουν διαβιβαστεί περίπου 200 αιτήσεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού στελεχώνεται από 13 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου του. Από το σύνολο του δυναμικού του, ένας υπάλληλος απουσιάζει από την υπηρεσία με νόμιμη άδεια (άδεια ανατροφής τέκνου) και πρόκειται να επιστρέψει στην υπηρεσία τον επόμενο χρόνο. Ένας δεύτερος ασκεί παράλληλα καθήκοντα Γραμματέα Κοσμητείας, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να προσφέρει υπηρεσία στο Τμήμα τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, ένας άλλος υπάλληλος του Τμήματος έχει οριστεί ως γραμματέας σε 7 ΕΔΕ, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένος με τη διαδικασία πρόσληψης των ΠΔ 407/80 (κατάρτιση συμβάσεων και λοιπών αναγκαίων εγγράφων).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού καλείται να διεκπεραιώσει το παραπάνω έργο, λειτουργώντας με 11 υπαλλήλους, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 5 εμπίπτουν σε κατηγορίες και κλάδους που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρύτανης
Ιωάννης Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών