Δελτίο τύπου της ΚΙΠΑΝ (25/11/2013)

ΚΙΝΗΣΗ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   kipan@central.ntua.gr

                          Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α    

Αθήνα, 25  Νοεμβρίου 2013

 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ:  Προτάσεις  της ΚΙΠΑΝ για τη διέξοδο από τα αδιέξοδα, στα οποία έχει οδηγηθεί το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσαμε με αυξημένη προσοχή την εξέλιξη των γεγονότων σχετικά με τη «διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων» των ΑΕΙ. Δυστυχώς οι εκκλήσεις μας προς όλες τις πλευρές δεν εισακούσθηκαν (Βλ. [1]-[4]) και οι ανησυχίες μας για τις εξελίξεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται καθώς βιώνουμε κάθε μέρα -κατά κύριο λόγο στα δύο αρχαιότερα, ιστορικά και εμβληματικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)- μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης, που έχει οδηγήσει σε δύσκολα αναστρέψιμες καταστάσεις.

………………………………………………………………………………

Δείτε το πλήρες κείμενο:  http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1457&Itemid=47

 

Αθήνα,  25  Νοεμβρίου 2013

 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά με τους Αναπληρωτές Διοικητές Ακαδημαϊκών Θεμάτων στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και η υποκατάσταση  θεσμικών λειτουργιών από κομματικές και  προσωπικές.

Τα γεγονότα:

Το 2011 ψηφίστηκε διάταξη (άρθρο 62 παρ 4 του Ν.3918/2011) με την οποία δημιουργήθηκε θέση Αναπληρωτή Διοικητή στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, που θα ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από πρόταση 3 προσώπων (Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών) από την οικεία Ιατρική Σχολή.

Η αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης αυτής της θέσης απορρέει από τον ιδιαίτερο ρόλο, που έχουν τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία στην εξασφάλιση των συνθηκών για την προπτυχιακή εκπαίδευση και κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής και για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων με κλινικό και κλινικό-εργαστηριακό αντικείμενο, πολλά από τα οποία εκτελούνται στα πλαίσια διεθνών ερευνητικών πρωτοκόλλων και πολυκεντρικών μελετών. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στα 7 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, εξαιρώντας (κακώς) τα άλλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου επίσης είναι εγκατεστημένες σημαντικές Πανεπιστημιακές Κλινικές.

 ………………………………………………………………………………

Δείτε το πλήρες κείμενο:  http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1455&Itemid=47