ΔΗΠΑΚ – 40 Χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου

Ανακοίνωση της ΔΗΠΑΚ για τα 40 Χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1444&Itemid=47