Ενωτική Πρωτοβουλία – Ανακοίνωση σχετικά με την τροπολογία για εξετάσεις και μετεγγραφές

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ

http://enotikiauth.blogspot.gr

                                                                                                                                                                                                    29/11/2013

Τροπολογίες ΥΠΑΙΘ για εξετάσεις και μετεγγραφές

 Με τροπολογία με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, για μια ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας παρεμβαίνει νομοθετικά στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης με αποσπασματικές διατάξεις σε επιμέρους ζητήματα, χωρίς ένα στρατηγικό, ολοκληρωμένο σχέδιο και χωρίς διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

Σε μια προσπάθεια να ασκήσει ανέξοδη «κοινωνική πολιτική» και να χρυσώσει το χάπι της επικείμενης απώλειας του εξαμήνου στα δυο Πανεπιστήμια των Αθηνών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές, όλων των ΑΕΙ της χώρας, να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, στις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου 2014. Παραβλέπει συνειδητά ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, πλην του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, οι εξετάσεις διεξάχθηκαν κανονικά όπως και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Η προσφιλής αυτή πρακτική του υπουργείου να μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε διαρκή εξεταστικά κέντρα,  παραβιάζει κατάφωρα το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, και μάλιστα σε ένα θέμα καθαρά ακαδημαϊκό, ευτελίζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών, και απαξιώνοντας τη διαδικασία της μάθησης. Στην ίδια λογική κινείται και η επέκταση της δυνατότητας μεταγραφών σε άλλο ΑΕΙ ακόμη και σε τεταρτοετείς φοιτητές (εισαγωγή 2009-10) αλλά και σε δημόσιους υπάλληλους ή στρατιωτικούς.  

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι:

  • το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, το οποίο καταστρατηγείται με μια σειρά αυθαίρετων ενεργειών από το Υπουργείο Παιδείας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων,
  • η εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο άσκησης ανέξοδης, λαϊκίστικης πολιτικής, μέσω της οποίας υποβαθμίζεται και απαξιώνεται συνειδητά η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση,

και καλεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο

  • να μη λάβουν αποφάσεις για το θέμα της δυνατότητας εξέτασης των φοιτητών οι οποίες δεν διαφυλάττουν το επίπεδο σπουδών στο Ίδρυμα,
  • να προασπίσουν το αυτοδιοίκητο του ιδρύματος μας επιταχύνοντας τις διαδικασίες κατάρτισης του Οργανισμού και των οργανογραμμάτων του ΑΠΘ, η συστηματική καθυστέρηση των οποίων δημιουργεί υπόνοιες και αμφιβολίες για τη πολιτική βούληση υλοποίησης των σημαντικών αυτών δράσεων. 

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ