Ερώτηση στον Πρύτανη για τις διοικητικές διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ

 Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

 Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ διαπίστωσε ότι ο έλεγχος νομιμότητας και οι συνεπαγόμενες διοικητικές διαδικασίες για την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ (δηλ. η συγκρότηση του φακέλου για να εκδοθεί το ΦΕΚ διορισμού στη νέα βαθμίδα ή η μονιμοποίηση) καθυστερεί, επειδή το Τμήμα ΔΕΠ της Διεύθυνσης Προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ έχει αποστελεχωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις προς διεκπεραίωση να υπερβαίνουν τις εκατό. Σας παρακαλεί, λοιπόν, να μεριμνήσετε για τη σωστή λειτουργία της κρίσιμης για τα όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ (πλην των καθηγητών πρώτης βαθμίδας) υπηρεσίας. Επιπλέον, συζήτησε το ζήτημα των υπό διορισμό συναδέλφων (των ονομάτων του καταλόγου που δόθηκε στη δημοσιότητα το καλοκαίρι) και σας παρακαλεί να μας ενημερώσετε για το θέμα αυτό με όσα στοιχεία έχετε στη διάθεσή σας.

 Με τιμή,

 Για το ΔΣ,

 Ο πρόεδρος                                     Ο γραμματέας

 Μιχ. Χρυσανθόπουλος           Απ. Χατζητόλιος