Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα Πανεπιστήμια

 

ΚΙΝΗΣΗ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   kipan@central.ntua.gr

                          Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η    Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α                

 

Αθήνα,  18  Νοεμβρίου 2013

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο  Πανεπιστήμια και οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν.

 Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσε με αυξημένη προσοχή την εξέλιξη των γεγονότων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων και παρενέβη σε καίριες φάσεις (Βλ. [1], [2], [3]), τονίζοντας ότι

 ü  «… δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους και συνεργάτες μας που υφίστανται το προσωπικό δράμα να βλέπουν τη θέση τους να καταργείται και το μέλλον τους να διαγράφεται αβέβαιο και σκοτεινό, ειδικά σε αυτούς τους πολύ χαλεπούς καιρούς!…»,

………………………………………………………………………………

Δείτε το πλήρες κείμενο:  http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1446&Itemid=47