Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά το υπό ψήφιση Ν/Σ για την εξεταστική κ.α.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Αθήνα,  26  Νοεμβρίου 2013

 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά το υπό ψήφιση Ν/Σ, στο οποίο θεσμοθετείται ο διπλασιασμός των εξεταστικών περιόδων, η μαζικοποίηση των μετεγγραφών φοιτητών στα ΑΕΙ και  περαιτέρω ρυθμίσεις για τα Κολέγια.

 Για άλλη μια φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καταλαμβάνει εξαπίνης τα Πανεπιστήμια και προχωρά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς διαβούλευση –έστω και αυτή, τη γνωστή, τύπου express- και χωρίς ενημέρωση των πανεπιστημιακών.  Η τωρινή πρωτοβουλία, αφορά σε εκτενή τροπολογία με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε  Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών (βλ. [1]), που οδεύει σύντομα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρεμβαίνουμε σε κάποιες από τις ρυθμίσεις, που αφορούν στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας και που τις θεωρούμε ως τις σημαντικότερες:

………………………………………………………………………………

Δείτε το πλήρες κείμενο:  http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1461&Itemid=47