Ανακοίνωση της Συνάντησης Πανεπσιτημιακών Δασκάλων για την παραπομπή στο πειθαρχικό του Πρύτανη ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση της Συνάντησης Πανεπσιτημιακών Δασκάλων για την παραπομπή στο πειθαρχικό του Πρύτανη ΕΚΠΑ:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1466&Itemid=47