Απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την παραπομπή του Πρύτανη ΕΚΠΑ σε πειθαρχικό

Η απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την παραπομπή του Πρύτανη ΕΚΠΑ σε πειθαρχικό:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1475&Itemid=47