Δήλωση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ για την παραπομπή του Πρύτανη ΕΚΠΑ στο πειθαρχικό

Η δήλωση στην παρακάτω συνδεση:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1469&Itemid=47