ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ: Για την παραπομπή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοίνωση της ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ για την παραπομπή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1467&Itemid=47