Ανακοίνωση της ΣΠΔ για την απόριψη της υποψηφιότητας της Ε. Καραμαλένγκου από το ΣΙ του ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση της Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων για την απόριψη της υποψηφιότητας της Ε. Καραμαλένγκου από το ΣΙ του ΕΚΠΑ:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1492&Itemid=47