Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για το θέμα της προεπιλογής των πρυτάνεων και κοσμητόρων (24/1/2014)

Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για το θέμα της προεπιλογής των πρυτάνεων και κοσμητόρων (24/1/2014)

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ήδη από το φθινόπωρο προβληματίστηκε για τη διάταξη των ν. 4009 και 4076, η οποία αφορά την προεπιλογή των υποψηφίων πρυτάνεων και κοσμητόρων από τα Σ.Ι. Η διάταξη αυτή και αντιδημοκρατική είναι και μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των πρυτανικών και κοσμητορικών εκλογών. Σε αυτές αποφασίζουν τα αρμόδια μέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές και λέκτορες ανά ίδρυμα/σχολή) των Α.Ε.Ι. Έθεσε το πρόβλημα αυτό, όπως και άλλα, και στην ΠΟΣΔΕΠ, στη συνεδρίαση με τον πρόεδρό της κ. Ευσταθόπουλο, στις 29/11/13. Ήδη ο αποκλεισμός της υποψηφίας κοσμήτορος της Φ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α. ανέδειξε στην πράξη το πρόβλημα.

Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητά την τροποποίηση της διάταξης, έτσι ώστε τα μέλη Δ.Ε.Π. να επιλέγουν με την ψήφο τους τούς υποψηφίους καθηγητές που έχουν τα τυπικά προσόντα, χωρίς να προηγείται διαδικασία προεπιλογής.

Ο πρόεδρος                                  Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος                 Απ. Χατζητόλιος