ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ: Για την απαγόρευση υποψηφιότητας της συναδέλφου Ε. Καραμαλέγκου (16-1-2013)

Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1489&Itemid=47