Απόφαση της 5ης ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για τους διορισμούς εκλεγμένων μελών ΔΕΠ

H απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για τους διορισμούς εκλεγμένων
μελών ΔΕΠ:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1507&Itemid=47

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση