ΚΙΠΑΝ-για το ρόλο των Συμβουλίων και τις αποφάσεις του ΣΙ του ΕΚΠΑ και της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ

 

Οι θέσεις της ΚΙΠΑΝ για το ρόλο των Συμβουλίων και τις αποφάσεις του ΣΙ του ΕΚΠΑ και της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1502&Itemid=47