ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΘ: Για τις πρυτανικές εκλογές

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΘ
Για τις πρυτανικές εκλογές

31 Μαρτίου 2014

Οι επερχόμενες πρυτανικές εκλογές βρίσκουν τα πανεπιστήμια, για μια ακόμη φορά, στη δίνη μιας μεγάλης κρίσης. Απορφανισμένα από μεγάλο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων, με τραγικά μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, λειτουργούν με έναν νέο νόμο με αδυναμίες και ασάφειες, ενώ οι πρυτανικές αρχές δεν έχουν καταρτίσει ακόμη, ως όφειλαν, τους Οργανισμούς και τους Κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Το ΑΠΘ με τη συνετή στάση όλων, κρατήθηκε όρθιο και ανοικτό στη μεγάλη κρίση του περασμένου φθινοπώρου που ξέσπασε με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων. Οι απερχόμενες πρυτανικές αρχές, παρά τις συνεχείς διακηρύξεις, απέτυχαν να αντιμετωπίσουν καινούργια και χρονίζοντα προβλήματα, όπως η μεγάλη πληγή των εργολαβιών. Έτσι, σήμερα, εκτός από τα γενικά προβλήματα που έχουν όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το ΑΠΘ αντιμετωπίζει επιπλέον οξύτατο πρόβλημα με την καθαριότητα και την ασφάλεια σε όλους τους χώρους του. Πρόκειται για πρόβλημα που ταλαιπωρεί αφάνταστα εργαζόμενους και φοιτητές, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, και επηρεάζει άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά μας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη είναι αμφιλεγόμενη, με προβλήματα εφαρμογής σε άλλα Ιδρύματα, καλούμε το Συμβούλιο Ιδρύματος να εφαρμόσει τον νόμο με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, δημοσιοποιώντας πλήρως τα κριτήρια και το σκεπτικό των αποφάσεών του για τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που θα επιλεγούν.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θα επιδιώξει, στο πλαίσιο του ΕΣΔΕΠ, να διοργανώσει εκδήλωση – συζήτηση με τους υποψήφιους πρυτάνεις. Ως πρώτη συμβολή σε αυτόν τον διάλογο θέτουμε τα παρακάτω ζητήματα για τα οποία εκτιμούμε ότι οι υποψήφιοι πρυτάνεις οφείλουν να έχουν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις:

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
 • Συνεργασία με το Συμβούλιο Ιδρύματος και όλα τα θεσμικά όργανα. Διαφάνεια και λογοδοσία στα αρμόδια όργανα.
 • Καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών και δημόσιας διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα του ΑΠΘ.
 • Αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΘ.
 • Καθιέρωση συστήματος διαφάνειας και λογοδοσίας στη διαχείριση των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων του Πανεπιστημίου και από τα τρία όργανα που διαχειρίζονται πόρους.
 • Ενοποίηση των οικονομικών πόρων του ΑΠΘ.
 • Ανασυγκρότηση της Εταιρείας Διαχείρισης του ΑΠΘ.
 • Αξιοποίηση υποδομών και αναζήτηση ιδίων πόρων.
 • Αναπτυξιακά έργα για το ΑΠΘ και διεκδίκηση πόρων γι’ αυτά.
 • Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και φοίτησης στο Ίδρυμα.
 • Βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση για τις εργολαβίες.
 • Σχέδιο για την ασφάλεια και την καθαριότητα των χώρων του ΑΠΘ, και ειδικά για την αντιμετώπιση του φλέγοντος προβλήματος της διακίνησης ναρκωτικών.
 • Αντιμετώπιση παραβατικών και βίαιων ενεργειών από ομάδες φοιτητών, ειδικά κατά την παρεμπόδιση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων (καταλήψεις, διάλυση συνελεύσεων θεσμικών συλλογικών οργάνων).
 • Χρηματοδότηση της έρευνας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη βασική έρευνα και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ερευνών.
 • Ενίσχυση και ενοποίηση των βιβλιοθηκών, αποκατάσταση των συνδρομών στις βάσεις δεδομένων και στα περιοδικά.
 • Σχέδιο για τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση, υποτροφίες), διάφανη διαχείριση των υπαρχόντων πόρων και ανεύρεση άλλων.
 • Σύνδεση του ΑΠΘ με την κοινωνία, αποκατάσταση του κύρους του Πανεπιστημίου και συμβολή στην πολιτιστική ζωή.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θα κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου κατά τη διαδικασία των πρυτανικών εκλογών και εκεί αποσκοπεί η παρούσα ανακοίνωση. Το ερώτημα που θέτει είναι Τι πρύτανη θέλουμε;

Στην Ενωτική Πρωτοβουλία έχουμε ξεκάθαρες θέσεις. Θέλουμε:

 • έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο και ερευνητή με κύρος, με επιστημονικό έργο διακριτό και διεθνώς αναγνωρισμένο,
 • έναν Πρύτανη που να γνωρίζει καλά τον πανεπιστημιακό χώρο και να τον έχει υπηρετήσει με συνέπεια· με τεκμηριωμένη εμπειρία και επιτυχία στη διοίκηση και στη διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων,
 • πάνω απ’ όλα, όμως, έναν ακαδημαϊκό που να ξεχωρίζει με το ήθος του, με κοινωνική ευαισθησία και πολιτική εγρήγορση, αλλά όχι συνδεδεμένο με κάποιο κόμμα, που να έχει όραμα για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου και να μην χρησιμοποιήσει, επιτέλους, τη θέση του πρύτανη ως σκαλοπάτι για την πολιτική του καριέρα. Κάποιον που να αντιτίθεται στον νεποτισμό, να πιστεύει αποδεδειγμένα στη διαφάνεια και στη συνεργασία και ο οποίος να μην έχει ως κύρια κινητήρια δύναμη το στενό προσωπικό όφελος.

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση