Απόφαση του ΔΣ ΕΣΔΕΠ σχετικά με τη δήλωση των τακτικών αποδοχών προηγουμένων ετών (19/5/2014)

Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σχετικά με τη δήλωση των τακτικών αποδοχών προηγουμένων ετών

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη φορολογική δήλωση των τακτικών αποδοχών προηγουμένων ετών (2012) το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ δηλώνει τα εξής:

Για πρώτη φορά, το Τμήμα Μισθοδοσίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ δεν προχώρησε στη δήλωση των αναδρομικών αποδοχών στο εκκαθαριστικό σημείωμα των υπαλλήλων του, στο τρέχον έτος, μειωμένα στο καθαρό ποσό κατά 20%, επικαλούμενη διάταξη του φορολογικού κώδικα Ν. 4172/2013, η οποία όμως έχει ισχύ για τη φορολογική δήλωση του επόμενου φορολογικού έτους (2015) με αποτέλεσμα:

α. να προκληθεί οικονομική ζημιά στους υπαλλήλους του ΑΠΘ, καθώς δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μείωσης 20% του ποσού των αναδρομικών στη φορολογική δήλωση με συνέπεια καταλογισμό αυξημένου φόρου

β. αναγκάζει ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων να ακολουθήσει τη ψυχοφθόρο και χρονοβόρο διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για το έτος 2012.

Καλούμε την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΑΠΘ να εφαρμόσει τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τη φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών (Παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ-Ν. 2238/1994) υποβάλλοντας ΑΜΕΣΑ στο Υπουργείο Οικονομικών εκ νέου τροποποιητική βεβαίωση αποδοχών με τα ορθά ποσά, και συγκεκριμένα με το ποσό των αναδρομικών δηλωμένο στο 2013 και μειωμένο κατά 20%, όπως έκανε πάντοτε.

Ο πρόεδρος                                           Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος                 Απ. Χατζητόλιος