Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για την προεπιλογή των υποψηφίων πρυτάνεων (κατά πλειοψηφία) (19/5/2014)

Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για την προεπιλογή των υποψηφίων πρυτάνεων (κατά πλειοψηφία)

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. διαφωνεί με τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων πρυτάνεων από το Σ.Ι., μια διαδικασία που αντίκειται σε βασικές δημοκρατικές αρχές και η οποία μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα των πρυτανικών εκλογών. Έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη διαφωνία του προς τη διάταξη αυτή του νόμου, όπως και προς μερικές άλλες διατάξεις του (κρίσεις καθηγητών κτλ.). Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητά την τροποποίηση της διάταξης, έτσι ώστε τα μέλη Δ.Ε.Π. να επιλέγουν με τη ψήφο τους, χωρίς προεπιλογή, τους υποψηφίους πρυτάνεις που έχουν τα τυπικά προσόντα.

Παρά το γεγονός ότι ο αντιδημοκρατικός χαρακτήρας της διαδικασίας της προεπιλογής δεν αναιρείται, το ελάχιστο που επιβάλλεται στην παρούσα συγκυρία είναι η αναλυτική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της επιλογής των υποψηφίων πρυτάνεων από το Συμβούλιο Ιδρύματος του Α.Π.Θ.

Διαφορετικά, η απόφαση του Σ.Ι. θα αποτελέσει προσβολή προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος.

 

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                                               Ο γραμματέας

Μιχάλης Χρυσανθόπουλος       Απόστολος Χατζητόλιος