Ανακοίνωση ΣΥΣ για την αίτηση ακύρωσης της προεπιλογής υποψηφίων για τις πρυτανικές εκλογές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η συρρίκνωση της Δημοκρατίας μετέφερε το ζήτημα της εκλογής Πρύτανη από το ΑΠΘ στα δικαστήρια. Για πρώτη φορά στα 40 χρόνια που η ακαδημαϊκή κοινότητα αναδεικνύει τις πρυτανικές αρχές, την ίδια μέρα διεξαγωγής των εκλογών που ήδη βαρύνονται με την αντιδημοκρατική διαδικασία της προεπιλογής, θα συζητείται στο ΣτΕ Αίτηση Ακύρωσης, με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα των πράξεων που οδήγησαν σε αυτές. Το Συμβούλιο Ιδρύματος – με αλλοιωμένη μάλιστα σύνθεση μετά τις παραιτήσεις δυο μελών του – ασκώντας την εξουσία του με αδιαφάνεια και κατά το δοκούν, έδειξε με σαφήνεια ποιος είναι ο πραγματικός του ρόλος και μετέτρεψε τις πρυτανικές εκλογές σε διαμάχη για την διαδικαστική νομιμότητα: Η ακαδημαϊκή κοινότητα καλείται να εκλέξει Πρύτανη, γνωρίζοντας ότι η εκλογή αυτή μπορεί να ανατραπεί σε συντομότατο χρονικό διάστημα, ενώ η συζήτηση για τα ουσιαστικά και κρίσιμα προβλήματα του πανεπιστημίου περιθωριοποιείται.
Η ανάγκη να αποκατασταθεί η ομαλότητα στο ΑΠΘ είναι άμεση και επείγει να καταργηθεί η αντιδημοκρατική διαδικασία προεπιλογής υποψήφιων πρυτάνεων.
Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2014