Ανακοίνωση της Συσπείρωσης για τις πρυτανικές εκλογές και το αποτέλεσμα

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

H Συσπείρωση ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ συνέβαλε αποφασιστικά στην αποτροπή της σκόπιμης προσπάθειας να δημιουργηθεί κλίμα έντασης και πόλωσης, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις, τις κατηγορίες και τις επιθέσεις που δέχθηκε για τις επιλογές και τη στάση της στις πρυτανικές εκλογές. Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου λειτούργησε με διαφάνεια και ειλικρίνεια απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εκθέτοντας με σειρά ανακοινώσεων εγκαίρως και δημόσια τις απόψεις της και τις αρχές της, με βάση τις οποίες στήριξε εκείνη την επιλογή που εκτίμησε ότι στις τρέχουσες συνθήκες θα μπορούσε να συμβάλει καλύτερα στην υπεράσπιση του δημόσιου και δημοκρατικού πανεπιστημίου.
Η Συσπείρωση εύχεται στο νέο Πρύτανη τον οποίο ανέδειξε η πλειοψηφία των συναδέλφων, να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του και να καταφέρει να ανορθώσει το ΑΠΘ προς όφελος του πανεπιστημίου και της κοινωνίας την οποία υπηρετεί. Παραμένοντας σταθερή στην επιδίωξη για αλλαγή του νόμου και των αντιδημοκρατικών ρυθμίσεων που επιβάλλει, για τις οποίες έχει δημοσιοποιήσει τις θέσεις της, θα βρίσκεται δίπλα του σε κάθε επιλογή προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά απέναντι σε κάθε επιλογή που οδηγεί στην εγκαθίδρυση του αυταρχικού και επιχειρηματικού πανεπιστημίου.

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2014