Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ: Για τις Πρυτανικές Εκλογές (12/6/2014)

Για τις Πρυτανικές Εκλογές (12/6/2014)

15 Ιουνίου 2014

Στην εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε ομαλά, η Ενωτική Πρωτοβουλία συνέβαλε και αυτόνομα και μέσω του ΕΣΔΕΠ, στη συζήτηση των προβλημάτων και των προοπτικών του ΑΠΘ. Η Ενωτική Πρωτοβουλία σκιαγράφησε εξ αρχής το ακαδημαϊκό προφίλ ενός πρύτανη αντάξιου του ΑΠΘ, ζητώντας παράλληλα συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις από τους υποψηφίους πρυτάνεις.

Η ανεξαρτησία της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στην εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ και η άσκηση εποικοδομητικής κριτικής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θέση της. Ως συνδικαλιστική παράταξη η Ενωτική Πρωτοβουλία δεν επεδίωξε καμία μορφή συνδιοίκησης, ακριβώς για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και τη δυνατότητά της να ασκεί εποικοδομητική και έντονη –αν χρειαστεί– κριτική στη διοίκηση του ΑΠΘ, και τώρα και στο μέλλον.

Ευχόμαστε στον νέο Πρύτανη να αξιοποιήσει δημιουργικά και συνεργατικά τις αρμοδιότητές του, απέχοντας από αδιέξοδες πρακτικές του παρελθόντος. Όλοι μας αναγνωρίζουμε τις τεράστιες ανάγκες του ΑΠΘ στην ερχόμενη κρίσιμη τετραετία. Εχουμε χρέος, με πρώτο τον νέο Πρύτανη, να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και πιο δημοκρατικά στην αντιμετώπιση του οικονομικού αδιεξόδου, των επειγόντων προβλημάτων της καθημερινής ζωής του πανεπιστημίου αλλά και χρόνιων θεσμικών και διοικητικών προβλημάτων, με τελικό σκοπό την αναβάθμιση των σπουδών και την ισόρροπη ανάπτυξη της έρευνας.

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ