Ενωτική Πρωτοβουλία για τις Πρυτανικές εκλογές: Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Για τις πρυτανικές εκλογές: Η ιστορία επαναλαμβάνεται

6 Ιουνίου 2014

Η Ενωτική Πρωτοβουλία, πιστή στις αρχές που την ανέδειξαν πρώτη δύναμη στον ΕΣΔΕΠ, αρχές που έχουν ως άξονα την εκπροσώπηση των συμφερόντων μας με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας, μακριά από κομματισμούς και συνδικαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος, θεώρησε ως υποχρέωσή της να μην ακολουθήσει τη συνήθη πρακτική της συνδιαλλαγής και υποστήριξης υποψήφιου πρύτανη στις επικείμενες εκλογές.

Διαπιστώνουμε με λύπη ότι η παράταξη της Συσπείρωσης, η οποία ενώ καταδικάζει και δηλώνει δημόσια την αντίθεσή της στη διαδικασία εκλογής πρύτανη του ΑΠΘ, ταυτόχρονα συντάσσεται με έναν από τους υποψήφιους πρυτάνεις, διεκδικώντας ουσιαστικά τη συνδιοίκηση του Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή στελεχών της σε θέσεις αναπληρωτών πρύτανη. Η πρακτική αυτή πηγάζει από ένα παρελθόν το οποίο έχει καταδικαστεί. Τα τραγικά αποτελέσματα της τα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουμε να ζούμε μέχρι και τώρα. Το ότι ένας από τους υποψήφιους πρυτάνεις ακολουθεί αυτή την τακτική μας προβληματίζει ιδιαίτερα.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα:
• να ψηφίσει στις επικείμενες πρυτανικές εκλογές κατά συνείδηση, με μόνο κριτήριο το συμφέρον του πανεπιστημίου μας και τη διαγραφόμενη θέληση και ικανότητα των προσώπων να διαχειριστούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα,
• να καταδικάσει αυτούς που εφαρμόζουν πρακτικές κομματισμού των πρυτανικών εκλογών με στόχο τον έλεγχο και τη νομή της εξουσίας

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ