Απόφαση του Δ.Σ. του E.Σ.Δ.Ε.Π. του ΑΠΘ για τα μισθολογικά θέματα (9/9/2014)

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στη συνεδρίασή του σήμερα, Τρίτη 9/9/2014, συζήτησε το μισθολογικό των Καθηγητών και Λεκτόρων και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

  • Είναι απαραίτητη και επιτακτική η αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας, που μειούμενη συνεχώς τα τελευταία χρόνια οδηγεί τα ΑΕΙ σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου τους.
  • Θεωρεί ότι η θεσμοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση του πανεπιστημιακού λειτουργήματος.
  • Ζητά να σταματήσει ο μισθολογικός κατήφορος των Καθηγητών και Λεκτόρων, να αποκατασταθεί το ύψος των μισθών με άμεση κάλυψη των απωλειών των τελευταίων χρόνων και να καταργηθεί ο επιδοματικός χαρακτήρας του μισθολογίου με ενσωμάτωση των επιδομάτων στον βασικό μισθό.
  • Αποφασίζει να επανακοινοποιήσει τις αποφάσεις του στα συναρμόδια Υπουργεία, να δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις αυτές στον Τύπο και να συγκαλέσει Γ.Σ. του Συλλόγου μέσα στον Οκτώβριο, για να συζητηθούν τα ανωτέρω και να ληφθούν αποφάσεις για την έμπρακτη και δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων.

Καλεί την ΠΟΣΔΕΠ και τους άλλους συλλόγους ΔΕΠ να προχωρήσουν σε ανάλογες αποφάσεις για τη συλλογική και αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των παραπάνω.

 

Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας

Χρήστος Γαλαζούλας           Απόστολος Χατζητόλιος