Ενωτική Πρωτοβουλία: μη εκλογή προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΤΟΥ Ε.Σ.Δ.Ε.Π.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στις 14/10/2014 το πρώτο θέμα ήταν η πλήρωση της κενής θέσης του πρόεδρου του Δ.Σ., η οποία είχε προέλθει από την παραίτηση από αυτή μέλους της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για ζήτημα ακαδημαϊκής τάξης (υποψηφιότητα για θέση διοίκησης). Η Ενωτική Πρωτοβουλία, ως η μεγαλύτερη παράταξη, πρότεινε κατά τη συνεδρίαση άλλο μέλος της για τη θέση αυτή. Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση, όμως, δεν υπερψήφισε την πρόταση αυτή με αποτέλεσμα η θέση του πρόεδρου του Δ.Σ. να παραμείνει κενή. Μετά τη στάση αυτή της Ακαδημαϊκής Παρέμβασης, που ουσιαστικά σημαίνει την απόσυρση της εμπιστοσύνης της προς τον εκπρόσωπο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, αναμένουμε από την παράταξη αυτή να πράξει το ηθικά δέον, δηλαδή να παραιτηθεί ο εκπρόσωπος της στο προεδρείο από το αξίωμα του γραμματέα, το οποίο κατέλαβε με τη στήριξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας.

Για την Ενωτική Πρωτοβουλία,
Τα μέλη του Δ.Σ.,
Γ. Ζωγραφίδης
Χ. Φείδας
Μ. Χρυσανθόπουλος

 

Αφήστε μια απάντηση