ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Για το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Α.Π.Θ.

Για το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ.

 18 Οκτωβρίου 2014

 Το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ. αφορά έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, τον τομέα της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καλύπτοντας ανάγκες προληπτικής ιατρικής και άμεσης πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Δεν έγινε κατανοητό γιατί οι πρυτανικές αρχές επέλεξαν ως μία από τις πρώτες τους ενέργειες την αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου −ως προκρούστεια λύση για τη διευθέτηση των θεσμικών εκκρεμοτήτων του−, δίνοντας την εντύπωση ότι η παρατυπία της λειτουργίας του έπρεπε επειγόντως να διορθωθεί με τέτοιο τρόπο.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί τον κ. Πρύτανη:

  • να ενημερώνει έγκαιρα την πανεπιστημιακή κοινότητα για προβλήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά της,
  • να θέσει ως θέμα πρώτης προτεραιότητας τη θεσμοθέτηση του Κέντρου, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επανέναρξη λειτουργίας και στελέχωσής του, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ