Ανακοίνωση Ακαδημαϊκής Παρέμβασης σχετικά με την πρόταση απεργίας των μελών ΔΕΠ του ΕΣΔΕΠ /ΑΠΘ στις 27 Νοεμβρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως Ακαδημαϊκή Παρέμβαση, είχαμε προτείνει να υπάρξει σταδιακή κλιμάκωση της δράσης μας για την διεκδίκηση των ποικίλων αιτημάτων μας, ιδίως μισθολογικών και ακαδημαϊκών, τόσο απέναντι στην Κυβέρνηση, όσο και προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση του ΕΣΔΕΠ /ΑΠΘ με την απόκτηση Γραμματειακής υποστήριξης και την δημιουργία πρωτοβάθμιων Συλλόγων στις Σχολές του ΑΠΘ. Τίποτε από αυτά δεν συνάντησε την ουσιαστική υιοθέτηση από τις άλλες παρατάξεις του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ.
Η εσπευσμένη ένταξή μας σε έναν αποφασισμένο ήδη γενικό απεργιακό αγώνα – πανελλήνιας εμβέλειας και πανεπαγγελματικής κινητοποίησης – με έντονα τα πολιτικά χαρακτηριστικά, θα υποβαθμίσει τα κλαδικά μας αιτήματα και θα περιθωριοποιήσει την παρουσία μας.
Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση δεν συμφωνεί με την κήρυξη απεργίας των μελών ΔΕΠ του ΕΣΔΕΠ /ΑΠΘ στις 27 Νοεμβρίου, η οποία μάλιστα υπο τις συνθήκες που προτείνεται να προκηρυχθεί αλλά και σύμφωνα και με την προηγούμενη εμπειρία από την μειωμένη συμμετοχή των Συναδέλφων σε Γενικές απεργίες δεν έχει τις προϋποθέσεις επιτυχίας.

Για την ΑκαδημαΪκή Παρέμβαση
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου
Απόστολος Χατζητόλιος