Ανακοίνωση της Συσπείρωσης

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΥ

Οι δηλώσεις του κ. Τζιφόπουλου θυμίζουν μερικές από τις πιο εφιαλτικές στιγμές, όχι μόνο της δικής μας, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, αφού στο όνομα της «συμμόρφωσης» την οποία επικαλούνται, έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, δεν θεωρεί απλώς απαράδεκτες τις απόψεις αυτές, αλλά ανατριχιαστικές και επικίνδυνες, ιδιαίτερα όταν υιοθετούνται από άτομα τα οποία κατέχουν οποιαδήποτε θέση ευθύνης και εξουσίας. Αναρωτιέται, επίσης, εάν τις απόψεις του αυτές ο κ. Τζιφόπουλος τις είχε εκθέσει ως υποψήφιος Πρόεδρος του Τμήματός του ή αν παραπλάνησε τους συναδέλφους αποκρύπτοντάς τις.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα νόμο, εκλέγεται μόνο ο Πρύτανης μετά από προεπιλογή, ενώ οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις είναι δική του επιλογή, με την απόλυτη προσωπική του ευθύνη, και εγκρίνονται από το Συμβούλιο Ιδρύματος, χωρίς να έχουν εκτεθεί στην κρίση της πανεπιστημιακής κοινότητας με ελεύθερη και δημοκρατική εκλογική διαδικασία. Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την βούληση του σώματος, αφού στις εκλογές υπήρχε προεπιλογή των υποψηφίων και δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσίαση όλων των μελών του πρυτανικού σχήματος.

Η Συσπείρωση θεωρεί ότι το περιστατικό αυτό αποδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η προεπιλογή του Πρύτανη και η μη εκλογή των αναπληρωτών του, όχι μόνο διαστρεβλώνουν το νόημα των εκλογών και δεν επιτρέπουν να εκφραστεί ελεύθερα η βούληση του σώματος, αλλά καταλήγουν και σε ατυχείς επιλογές.

Για το λόγο αυτό, η Συσπείρωση πιστεύει ότι η πάγια θέση της για ελεύθερες εκλογές ολόκληρου του πρυτανικού σχήματος, χωρίς υποτιμητικές για το σώμα και απαράδεκτα πατερναλιστικές προεπιλογές, είναι σωστή και πρέπει να καθιερωθεί το συντομότερο, διότι εντάσσεται στα επείγοντα της αναγκαίας γενικότερης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για τα ΑΕΙ.

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2014