ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

ΚΥΡΙΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Eν όψει της δρομολόγησης των διαδικασιών για τις εκλογές του ΕΣΔΕΠ στις 21 Ιανουαρίου 2015, η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση επιθυμεί να αναδείξει το πραγματικό ζητούμενο των εκλογών αυτών, και το ζητούμενο αυτό είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας και του χαρακτήρα του ως συνδικαλιστικού οργάνου όλων των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ, καθώς και του ρόλου που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει στην διαμόρφωση των θεμάτων που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ αλλά και το Πανεπιστήμιο.

Τα θέματα αυτά αφορούν -και τα επαναλαμβάνουμε γιατί παραμένουν ανοιχτά- όσα η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση είχε επισημάνει με την πρόταση της για τον Προγραμματισμό Δράσης του ΕΣΔΕΠ δύο περίπου χρόνια πριν ([AUTH-MAIL-news], ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ, Mon, 11 Feb 2013 15:59:15 +0200, Network Operations Center, noc-mailer@ccf.auth.gr), δηλαδή τις Ακαδημαϊκές συνθήκες εργασίας, τις αξιοκρατικές εξελίξεις & αξιοπρεπείς αμοιβές του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που διαφυλάσσουν το κύρος του λειτουργήματός του,τον Εκσυγχρονισμό & την Αναβάθμιση του Θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ, την Δομή & την Χωροταξική κατανομή των ΑΕΙ, και την Συνδικαλιστική οργάνωση με αύξηση της αντιπροσωπευτικότητας και συμμετοχής.

Χωρίς να θέλουμε να ακυρώσουμε τις όποιες προσπάθειες έγιναν για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοσδήποτε καλόπιστος τρίτος θα διαπιστώσει, στα πλαίσια του απολογισμού δράσης του Συμβουλίου, ότι οι προσπάθειες που έγιναν παρέμειναν ατελέσφορες χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα αλλά ούτε και συγκεκριμένη κλιμάκωση των προσπαθειών αυτών. Παρέμειναν δηλαδή σε ένα επίπεδο περιστασιακών ανακοινώσεων και εγγράφων ή και κινητοποιήσεων, ενταγμένων σε γενικότερες πολιτικές λογικές και τακτικισμούς. Επιπλέον η λειτουργία του Δ.Σ. κινήθηκε σε επίπεδο ερασιτεχνικού συλλόγου, με συζητήσεις, που στην ουσία τους θύμιζαν πολιτικές ζυμώσεις, χωρίς την απαραίτητη στόχευση για την επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων. Δυστυχώς, ενώ οι συνάδελφοι ανέδειξαν στις εκλογές του 2013 ως πρώτη την παράταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, η οποία θα έφερνε την αλλαγή στα συνδικαλιστικά δρώμενα του ΑΠΘ, η Ενωτική Πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μας, απέστη των διακηρύξεών της και διολίσθησε σε μία κατά το μάλλον ή ήττον ταύτιση με τις υπόλοιπες, πλην της Ακαδημαϊκής Παρέμβασης, παρατάξεις.
Αποκορύφωμα της ταύτισης αυτής ήταν και είναι η περίεργη άρνηση όλων των παρατάξεων να συναινέσουν στις προτάσεις μας, όχι μόνο για το μείζον, δηλαδή την αναβάθμιση του ΕΣΔΕΠ σε δευτεροβάθμιο όργανο, με την δημιουργία πρωτοβάθμιων Συλλόγων σε όλες τις Σχολές του ΑΠΘ (αρχικώς -μέχρι την αναγκαία καταστατική συνέλευση- με δημιουργία Ομάδων Εργασίας του ΕΣΔΕΠ ανά Σχολή, που θα αύξανε άμεσα την αντιπροσωπευτικότητα και συμμετοχή), αλλά ούτε καν για την απόκτηση σταθερού χώρου Γραφείου και Γραμματειακής υποστήριξης για το συνδικαλιστικό μας όργανο, πράγμα που θα διευκόλυνε την επικοινωνία και αναφορά των συναδέλφων στο Σύλλογό μας, αλλά και θα καθιστούσε δυνατή την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, την παρακολούθηση της αλληλογραφίας και της επικοινωνίας με άλλους Φορείς και τον Τύπο για την προβολή των θεμάτων μας, καθώς και τον προγραμματισμό δράσεων και συναντήσεων. Το επιχείρημα (προσχηματικό;) ότι ο ΕΣΔΕΠ δεν θα μπορούσε να στηρίξει οικονομικά μια τέτοια δομή αναιρείται από την λύση που προτείναμε, να δοθεί στον Σύλλογό μας από την Πρυτανεία γραφείο και υπάλληλος -έστω και για 4 ώρες την εβδομάδα- σε συγκεκριμένο χώρο και ημέρα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της «εργοδοσίας» προς τους «εργαζόμενους», κάτι που δεν απέκλεισε ο κ. Πρύτανης.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό γιατί, υπό τις συνθήκες αυτές της συνειδητά υποβαθμισμένης λειτουργίας του Συλλόγου, δεν προχώρησε η επίλυση κανενός θέματος. Να θυμηθεί κανείς τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν, με συναίνεση μάλιστα της πλειοψηφίας, για τα μισθολογικά; Μπορεί κάποιος να μας πει πού βρίσκεται το σχετικό έγγραφο που στάλθηκε από τον ΕΣΔΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας το 2013 και ποιες ήταν οι επόμενες ενέργειες; Να μιλήσουμε για το θέμα της ασφάλειας και των ναρκωτικών για τα οποία τόση συζήτηση έχει γίνει; Να μιλήσουμε για συναδέλφους που μας ψάχνουν στα προσωπικά μας τηλέφωνα για να μας αναφέρουν προσωπικά τους θέματα με ευρύτερο ωστόσο ενδιαφέρον;

Η αδυναμία παρακολούθησης των θεμάτων από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θέλησε να λειτουργεί ως «παρέα» και χώρος πολιτικής ζύμωσης, οδήγησε και σε αδυναμία σταδιακής κλιμάκωσης των δράσεων που είχαμε προτείνει ως Ακαδημαϊκή Παρέμβαση (παρακολούθηση και δημοσιοποίηση εγγράφων, παραστάσεις στους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, εξώδικες και δικαστικές ενέργειες, στοχευμένες κινητοποιήσεις κλπ) για την διεκδίκηση των ποικίλων αιτημάτων μας, μισθολογικών και ακαδημαϊκών, τόσο απέναντι στην Κυβέρνηση και άλλους Κρατικούς Φορείς, όσο και προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ. Το Δ.Σ λοιπόν είχε ρόλο παθητικού θεατή, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες περιστασιακές ανακοινώσεις και έγγραφα ή και κινητοποιήσεις απλά ενταγμένες σε γενικότερες πολιτικές επιδιώξεις και τακτικισμούς.

Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση προσπάθησε όλο το διάστημα αυτό να έχει μια εποικοδομητική παρουσία στο Δ.Σ. παραμένοντας στις επάλξεις και τιμώντας την ψήφο των συναδέλφων που την εμπιστευτήκαν. Δυστυχώς χωρίς την αναμενόμενη συνεργασία, αφού γρήγορα φάνηκε από τη στάση και τη συμπεριφορά των εκπροσώπων της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, ότι οι συνάδελφοι δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν την εκλογική πρωτιά που τους έδωσε η Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Έτσι, με παλινωδίες και προσωπικές στρατηγικές άφησαν χώρο στην Συσπείρωση να θέλει να επανέλθει για να ξαναδιεκδικήσει τον Σύλλογό μας, ή ακόμη και την ΠΟΣΔΕΠ. Γνωρίζουμε ότι η αλήθεια είναι πικρή και η ανακοίνωσή μας θα προκαλέσει την μήνιν των άλλων παρατάξεων (υπό μίαν έννοιαν θα αναδείξει και την κοινή αντίληψή τους για τα πράγματα), δεν θα μπούμε όμως σε μια στείρα αντιπαράθεση μαζί τους. Τα γεγονότα είναι αυταπόδεικτα και μιλούν από μόνα τους, εμείς δε, απευθυνόμαστε στους συναδέλφους που ζούν τα προβλήματα και περιμένουν πράξεις και αποτελέσματα και όχι συνθήματα και ατέρμονες συζητήσεις ή αντεγκλήσεις!

Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και να μην επιτρέψουμε πισωγυρίσματα! Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές της 21ης Ιανουαρίου 2015 και να δώσουν την πλειοψηφία στην Ακαδημαϊκή Παρέμβαση, ώστε να προχωρήσουμε στην άμεση αναβάθμιση του ΕΣΔΕΠ! Να ξέρουν ότι η ψήφος τους αποκτά δημοψηφισματικό και ιστορικό χαρακτήρα! Καλούμε επίσης, τους συναδέλφους άλλων πρωτοβαθμίων συλλόγων όπως της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής να ψηφίσουν και στον ΕΣΔΕΠ (κάτι που δικαιούνται, εφόσον προφανώς κάποιος μπορεί να ψηφίσει σε δύο πρωτοβάθμιους Συλλόγους, ψηφίζοντας μία μόνο φορά για την ΠΟΣΔΕΠ). Αλήθεια γιατί το αρνούνται αυτό οι υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ, τι φοβούνται από την διευρυμένη συμμετοχή ψηφοφόρων στις εκλογές του Συλλόγου μας; Θέλουν να κρατήσουν τον ΕΣΔΕΠ μικρό και “ελεγχόμενο”;

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ ΤΗΣ 21ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ =
ΨΗΦΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΨΗΦΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ