Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τη λειτουργία του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ. (6-11-2014)

Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τη λειτουργία του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ.

“Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί εσπευσμένη την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ. το οποίο δεν κάλυπτε μόνο ανάγκες άμεσης πρωτοβάθμιας περίθαλψης του προσωπικού του ιδρύματος αλλά υλοποιούσε προγράμματα προληπτικής ιατρικής και ανέπτυσσε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
Καλεί τον κ. Πρύτανη να θέσει ως θέμα πρώτης προτεραιότητας την επανέναρξη λειτουργίας και στελέχωσής του, με βάση το νομικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του.”

Η παραπάνω απόφαση ψηφίστηκε κατα πλειοψηφία από τις παρατάξεις ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ , ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΚΙΠΑΝ, ΔΗΠΑΚ, ενώ η Ακαδ. Παρέμβαση κατέθεσε τη δική πρόταση που παρατίθεται παρακάτω:

“Μετά την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Α.Π.Θ., λόγω έλλειψης εγκεκριμένου νομικού πλαισίου λειτουργίας του, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί τις αρμόδιες αρχές της Πρυτανείας και της Πολιτείας να προχωρήσουν στην άμεση θεσμοθέτηση Κέντρου Υγείας & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Α.Π.Θ. ενταγμένου στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η λειτουργία οποιουδήποτε άλλου τύπου “Κέντρου Υγείας” είναι αντίθετη με τον Ενιαίο Δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ως εκ τούτου δυνατόν να εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.”
για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

ο προεδρεύων

Γαλαζούλας Χρήστος

Αφήστε μια απάντηση