Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ για το πρόβλημα των μετεγγραφών (6-11-2014)

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ για το πρόβλημα των μετεγγραφών

Το μέτρο των μετεγγραφών μέσα στη βαριά οικονομική κρίση μοιάζει να ανακουφίζει τις ελληνικές οικογένειες, αλλά η εφαρμογή του που αποφασίστηκε ερήμην των ίδιων των πανεπιστημίων οδηγεί στην υποβάθμιση των ιδρυμάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την κεντρική πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το ΑΠΘ αναγκάζεται να εκπαιδεύσει 2000 και πλέον φοιτητές και φοιτήτριες, 40% κατά μέσο όρο επιπλέον των εισαγομένων σε αυτό.

Το Υπουργείο αρνείται να καταλάβει ότι ένα τέτοιο αποσπασματικό μέτρο κοινωνικής πολιτικής είναι ανέξοδο για το ίδιο αλλά στην έκταση που εφαρμόζεται επιφέρει κραδασμούς σε όλα τα πανεπιστήμια, και στα κεντρικά, στα οποία στοιβάζει φοιτητές και στα περιφερειακά, από τα οποία στερεί φοιτητές.Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ διαπιστώνει ότι αυτή η εφαρμογή του μέτρου των μετεγγραφών επιδεινώνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΑΠΘ λόγω περικοπών και, χωρίς την ανάλογη ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού, αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας σπουδών, δηλαδή εις βάρος τελικά όλων των φοιτητών. Χωρίς ουσιαστική κρατική μέριμνα για τις σπουδές και την έρευνα, οι διδάσκοντες στα ΑΕΙ, που έχουν κατορθώσει τα τελευταία χρόνια, σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, να κρατήσουν σε αξιοπρεπή επίπεδα την ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου με τεράστιες προσωπικές και επαγγελματικές θυσίες καλούνται και πάλι να επωμιστούν το κόστος μιας καιροσκοπικής πολιτικής.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας

• να θεσπίσει ένα σταθερό, δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα μετεγγραφών το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες των ιδρυμάτων και να μην αναιρεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων,
• να ανταποκριθεί στο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας για επείγουσα χρηματοδότηση και να θεσπίσει άλλους μόνιμους τρόπους στήριξης των ασθενέστερων οικονομικά φοιτητών και συγκεκριμένα ένα προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες σύστημα φοιτητικής μέριμνας, το οποίο θα στηρίξει τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

και από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ

• να διεκδικήσουν με επιμονή από την Πολιτεία πρόσθετους πόρους και ανθρώπινο προσωπικό, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

για το ΔΣ
ο προεδρεύων
Χρήστος Γαλαζούλας

Αφήστε μια απάντηση