Ανακοίνωση της ΣΥΣ για τη διοίκηση του ΑΠΘ μετά την ακύρωση της εκλογής Πρύτανη

Εν ου παικτοίς
Ανακοίνωση για τη διοίκηση του ΑΠΘ μετά την ακύρωση της εκλογής Πρύτανη

Η συνεχιζόμενη παραβίαση της νομιμότητας ακόμη και μετά την ακύρωση της εκλογής Πρύτανη από το ΣτΕ, προκαλεί αναστάτωση στην λειτουργία του ΑΠΘ και το οδηγεί σε νέες περιπέτειες. Η αμφιλεγόμενη αντιμετώπιση της απόφασης του ΣτΕ από την πρυτανική ομάδα και το ΣΙ, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία των ακαδημαϊκών οργάνων και σοβαρές αμφιβολίες για το κύρος των πράξεων, με τις οποίες πραγματώνεται η διοίκηση του Ιδρύματος. Το ΣΙ, όπου κατά τον νόμο παρίσταται ο Πρύτανης, δεν συνεδρίασε αποφεύγοντας έτσι να πάρει θέση σχετικά με το πρόσωπο που θα έπρεπε να καλέσει, αλλά καθόρισε τις ενέργειές του για την εφαρμογή της απόφασης με ανακοίνωση «κάποιων μελών» του, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αναπλήρωση του Πρύτανη είναι νομικά μετέωρη.

Η Σύγκλητος, που ως ανώτατο όργανο του πανεπιστημίου θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα, δεν κλήθηκε να συνεδριάσει νόμιμα, αλλά τα μέλη της, ενεργώντας ατομικά και στην προσπάθειά τους να δώσουν διέξοδο στο μείζον ζήτημα που ανέκυψε, συντάχθηκαν βιαστικά με ψήφισμά τους προς τις υποδείξεις της Προϊσταμένης των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ και συμφώνησαν ότι υπάρχει «ανάγκη εκτέλεσης χρεών προσωρινού (sic) Πρύτανη του ΑΠΘ από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Θ. Λαόπουλο». Χωρίς την γνώμη της Νομικής Επιτροπής ή έστω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ένα κρίσιμο και αμφισβητούμενο ζήτημα, επέλεξαν να διατηρήσουν την κατάσταση όπως είχε πριν από την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης, την οποία στην πράξη αγνοούν.

Η διοίκηση του Α.Π.Θ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Αφορά σε 41 προγράμματα προπτυχιακών και πολλαπλάσια μεταπτυχιακών σπουδών, στην εκπαίδευση χιλιάδων φοιτητών, στην υπηρεσιακή κατάσταση όλων των συναδέλφων και των διοικητικών του υπαλλήλων. Επείγει να ζητηθεί η γνώμη της Νομικής Επιτροπής προκειμένου το ΑΠΘ διά της Συγκλήτου του να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και να ανατεθεί σύννομα η άσκηση των καθηκόντων του Πρύτανη, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του πανεπιστήμιου και η ανεπίληπτη διενέργεια των επικείμενων πρυτανικών εκλογών.

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2014

Αφήστε μια απάντηση