ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη 2014 ώρα 12.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Με θέματα:

1. Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ
2. Οικονομικός ισολογισμός
3. Προκήρυξη εκλογών για την εκλογή των νέων μελών του ΔΣ και των εκπροσώπων του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ στο 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

Ο προεδρεύων
Χρήστος Γαλαζούλας