ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ

Στις 31/12 το Συμβούλιο του ΑΠΘ απεφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την
ανάδειξη Πρύτανη την 13η Ιανουαρίου. Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση είναι
υποχρεωμένη να διατυπώσει την έντονη διαφωνία της για αυτήν, την εν μέσω
εορτών προκήρυξη εκλογών εντός 13 ημερών, δηλαδή με διαδικασία fast track.
Είναι προφανές, ότι εκλογές με αυτήν τη διαδικασία δεν διασφαλίζουν
τον απαιτούμενο χρόνο ενημέρωσης και γνωριμίας με τους υποψηφίους και
τις θέσεις τους, ιδιαίτερα όταν εντάσσονται λόγω συγκυρίας και σε ένα
κλίμα κομματικοποίησης και πόλωσης λόγω των επικείμενων βουλευτικών
εκλογών.
Θεωρούμε ως εκ τούτου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη θα πρέπει
να αναβληθούν και ζητούμε από το Συμβούλιο του Ιδρύματος να προβεί στις
απαιτούμενες ενέργειες.

Για την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση, οι εκπρόσωποί της στον Ε.Σ.Δ.Ε.Π.
Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου
Παναγιώτης Γιαννακουδάκης