ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ