Αποτελέσματα εκλογών για ΔΣ ΕΣΔΕΠ και Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ

ΔΣ ΕΣΔΕΠ
ψήφοι ποσοστό έδρες
Ενωτική Πρωτοβουλία 189 36% 3
Συσπείρωση 115 22% 2
Ακαδημαϊκή Παρέμβαση 81 16% 2
ΚΙΠΑΝ 73 14% 1
ΔΗΠΑΚ 61 12% 1
έγκυρα 519 100% 9
Λευκά 3
Άκυρα 1
Σύνολο 523
Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ
ψήφοι ποσοστό σύνεδροι
Ενωτική Πρωτοβουλία 181 35% 9
Συσπείρωση 132 25% 7
ΚΙΠΑΝ 84 16% 4
Ακαδημαϊκή Παρέμβαση 66 13% 3
ΔΗΠΑΚ 57 11% 3
έγκυρα 520 100% 26
Λευκά 2
Άκυρα 1
Σύνολο 523

Αφήστε μια απάντηση