Διακήρυξη ΚΙΠΑΝ για τις εκλογές του ΕΣΔΕΠ και της ΠΟΣΔΕΠ

Η διακήρυξη ΚΙΠΑΝ για τις εκλογές του ΕΣΔΕΠ και της ΠΟΣΔΕΠ:

ΚΙΠΑΝ_ΑΠΘ_2015