Διακήρυξη Συσπείρωσης ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ

Η Διακήρυξη Συσπείρωσης ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ για τις εκλογές του ΕΣΔΕΠ και για το 120 συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ:Διακήρυξη ΣΥΣ-2015