ΚΙΠΑΝ: 12 θέσεις για το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ

ΚΙΝΗΣΗ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

www.kipan.gr

 Δ  Ι  Ο  Ι  Κ  Ο  Υ  Σ  Α   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η

 

Αθήνα,   12  Ιανουαρίου  2015

 Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    τ η ς   Κ  Ι  Π  Α  Ν

 12 θέσεις για το 12ο Συνέδριο της  ΠΟΣΔΕΠ

 Η Ιδρυτική Διακήρυξη της ΚΙΠΑΝ, το 2004, ξεκινούσε με την εξής πρόταση:

«Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται στην πεποίθησή μας ότι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα ουσιαστικά βασίζεται στην ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή όλων μας στα πανεπιστημιακά δρώμενα.»

Η θέση αυτή παραμένει το ίδιο επίκαιρη σήμερα, παρά τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί, τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στη χώρα, ή μάλλον και λόγω αυτών των αλλαγών.

Επιγραμματικά:

……………………………………………………………………..

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το δείτε  εδώ:

http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=1608

και  στο    www.kipan.gr

 

Αφήστε μια απάντηση