ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: σχετικά με την συγκρότηση του Προεδρείου του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»
σχετικά με την συγκρότηση του Προεδρείου του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ-Α.Π.Θ.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ-Α.Π.Θ. συνήλθε τη Δευτέρα, 2.2.2015 σε πρώτη συνεδρίαση. Κύριο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η εκλογή Προεδρείου και η συγκρότησή του σε σώμα. Η πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Πρωτοβουλία» πρότεινε τη σύσταση διαπαραταξιακού Προεδρείου, με βάση τη δύναμη των παρατά¬ξεων. Έτσι, στην «Ακαδημαϊκή Παρέμβαση» (Α.Π.) αναλογούσε η θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Οι σύμβουλοι της Α.Π., Α. Χατζητόλιος και Β. Καρακωστάνογλου, δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν στο διαπαραταξιακό Προεδρείο ή και θα στήριζαν έστω και Προεδρείο μειοψηφίας –χωρίς προκαταλήψεις- μόνον εφόσον θα επιτυγχάνετο καταρχάς προγραμματική συμφωνία και δέσμευση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση επάνω σε ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί, ακριβώς διότι και στο προηγούμενο ΔΣ δεν υπήρξε η δέσμευση αυτή, κύρια με ευθύνη της και τότε πλειοψηφούσας παράταξης της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας». Τα θέματα που έθεσε η ΑΠ είναι τα εξής:

1) Προαπαιτούμενο για την αποτελεσματικότητα του ΕΣΔΕΠ παραμένει η αναβάθμιση της λειτουργίας του, με την απόκτηση -με διάθεση από την Πρυτανεία- χώρου γραφείου (δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους Συναδέλφους) και γραμματειακής υποστήριξης, τήρηση πρωτοκόλλου και παρακολούθηση της αλληλογραφίας με τους δημόσιους φορείς, καθώς και με την καταστατική δημιουργία πρωτοβάθμιων συλλόγων στις Σχολές και την αντίστοιχη αναβάθμιση του ΕΣΔΕΠ σε δευτεροβάθμιο όργανο.

2) Σχετική με την αναβάθμιση του ΕΣΔΕΠ είναι η προσπάθεια για ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων στις εκλογές του Συλλόγου, με την τροποποίηση του Καταστατικού, ώστε να προβλέπεται η διεξαγωγή της ψηφοφορίας και με ηλεκτρονικό τρόπο (κατ’ αναλογία με τις πρυτανικές εκλογές), χωρίς ωστόσο να περιοριστεί η αμεσότητα της συμμετοχής των συναδέλφων με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

3) Πρωταρχική επιδίωξη για τον ΕΣΔΕΠ αποτελεί η επίλυση των μισθολογικών θεμάτων, με έμφαση στην αναβάθμιση των μισθών των μελών Δ.Ε.Π. και στη δημιουργία κατηγορίας μελών ΔΕΠ αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Οι προσπάθειες που ξεκίνησαν στο προηγούμενο ΔΣ θα πρέπει να κλιμακωθούν με συγκεκριμένους τρόπους δράσης, κάτι που δεν έγινε λόγω της υποβαθμισμένης λειτουργίας του Συλλόγου.

4) Τροποποίηση του Νόμου για τα ΑΕΙ (Ν.4009/2011), όπου απαιτείται με βάση την κτηθείσα εμπειρία, ειδικότερα δε όσον αφορά την διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Μελών ΔΕΠ. Και το θέμα αυτό δεν προχώρησε στο προηγούμενο ΔΣ, μεταξύ άλλων και λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του. Αντίθετα, θα πρέπει να διατηρηθούν πολλές από τις θετικές ρυθμίσεις του Νόμου (π.χ. για την ερμηνεία και εφαρμογή του ασύλου), που άλλωστε είχε ψηφιστεί με ευρύτερη συναίνεση στην Βουλή.

5) Βελτίωση της καθημερινότητας στον χώρο του Α.Π.Θ.: Καθαριότητα, αντιμετώ-πιση της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, ασφάλεια και άλλα συναφή. Και τα θέματα αυτά απαιτούν συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες καθώς και κλιμάκωση ενεργειών.

Η Α.Π. πρότεινε ολιγοήμερη αναβολή της συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, ώστε να υπάρξουν διαβουλεύσεις μεταξύ των παρατάξεων για την επίτευξη – minimum έστω – προγραμματικής συμφωνίας στα παραπάνω θέματα. Επειδή η πρόταση της Α.Π. δεν έγινε αποδεκτή από την «Ενωτική Πρωτοβουλία» και τις άλλες παρατάξεις, η Α.Π. καταψήφισε την πρόταση για διαπαραταξιακό προεδρείο και έτσι δεν θα συμμετέχει στην πλειοψηφία της διοίκησης του Συλλόγου, παραμένοντας με τα δύο μέλη της στο Δ.Σ. ως αντιπολιτευόμενη μειοψηφία.

Θεωρούμε ότι ένα διαπαραταξιακό προεδρείο χωρίς προγραμματικές δεσμεύσεις δεν εγγυάται ούτε την προώθηση των θεμάτων, ούτε την ανάληψη ευθυνών από τις παρατάξεις που το συγκροτούν, δημιουργώντας στην ουσία ένα άλλοθι απραξίας. Είναι χαρακτηριστικά ανακόλουθο ότι η «Ενωτική Πρωτοβουλία», την οποία οι Συνάδελφοι ήδη από την προηγούμενη θητεία του ΔΣ είχαν εμπιστευθεί, ώστε να αλλάξει η γνωστή αρνητική τακτική από πλευράς διοίκησης του ΕΣΔΕΠ των προηγουμένων ετών, προχώρησε αυτοαναιρούμενη -χωρίς οποιουσδήποτε όρους- σε διαπαραταξιακό προεδρείο με την «Συσπείρωση» της οποίας την πολιτική εμέμφετο προεκλογικά στο εκλογικό σώμα των συναδέλφων. Αυτή φυσικά η ανακολουθία και η υποβαθμισμένη λειτουργία του Συλλόγου, η εξαντλούμενη σε έκδοση ανακοινώσεων και ψηφισμάτων -αντικειμενικά και πέρα από μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες- είναι που απογοήτευσε τους συναδέλφους, με αποτέλεσμα και την μειωμένη συμμετοχή τους στις εκλογές (εν ολίγοις «μια από τα ίδια»).

Θεσσαλονίκη, 5.2.2015

Για την ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι
στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ

Απόστολος Χατζητόλιος                      Βενιαμίν Καρακωστάνογλου
Ιατρική Σχολή                                         Νομική Σχολή

Αφήστε μια απάντηση