Ανακοίνωση ΔΣ ΕΣΔΕΠ: Συμμόρφωση του Ιδρύματος με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 2/2/2015

Συμμόρφωση του Ιδρύματος με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4093/2012 με τις οποίες περικόπηκαν οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών. Συμμορφούμενο προς αυτήν την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, το ΑΠΘ υποχρεούται να θεωρήσει ανίσχυρη την νομοθετική πράξη που επέβαλε τις περικοπές. Αντίθετα, έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στους πανεπιστημιακούς καθηγητές τις αποδοχές που δικαιούνται (χωρίς τις περικοπές) από 1/1/2015.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από τις πρυτανικές αρχές να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να είναι σε θέση οι οικονομικές υπηρεσίες του ιδρύματος να συμμορφωθούν το συντομότερο με την απόφαση του ΣτΕ.

Δηλώνει επίσης ότι η με οποιονδήποτε τρόπο αποκατάσταση των μισθών των εν ενεργεία καθηγητών και λεκτόρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στον επανακαθορισμό του ύψους των συντάξεων όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο άμεσο μέλλον.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας       Αλέξανδρος Μπαλτζής

Η ανακοίνωση σε pdf

 

 

Αφήστε μια απάντηση