Ενωτική Πρωτοβουλία: Πρόταση για τους άξονες προγράμματος δράσης του ΕΣΔΕΠ

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ

Πρόταση για τους άξονες προγράμματος δράσης του ΕΣΔΕΠ
(κείμενο πλαίσιο για τον προγραμματισμό δράσης του συλλόγου, ως βάση για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων)

Η Ενωτική Πρωτοβουλία προτείνει τους παρακάτω άξονες δράσης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της μισθολογικής και επαγγελματικής κατάστασης και της καθημερινότητας των μελών ΔΕΠ, αλλά και στη βελτίωση του ακαδημαϊκού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ, χωρίς εντάσεις και αναβίωση της βεντέτας του παρελθόντος:

Μισθολογικά: Διεκδίκηση της αποκατάστασης των αποδοχών των μελών ΔΕΠ με βάση το πλαίσιο θέσεων του ΕΣΔΕΠ και σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, με ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας και προς τις πρυτανικές αρχές. Συντονισμός με δράσεις της ΠΟΣΔΕΠ.

• Διεκδίκηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και γενικότερα της θεσμικής ολοκλήρωσης της δομής του Ιδρύματος με ενέργειες προς τη Πρυτανεία.

• Διεκδίκηση αύξησης δαπανών για την Παιδεία με ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας. Συνδυασμός με τον προηγούμενο άξονα για την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έρευνα: Ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας με ισότιμη μεταχείριση των επιστημονικών πεδίων.

Καθημερινότητα: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, της ασφάλειας στους χώρους του ιδρύματος και για την επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος της διακίνησης ναρκωτικών στους χώρους του ιδρύματος. Ενέργειες προς τις πρυτανικές αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Διοργάνωση διαβούλευσης και εκδηλώσεων ανοικτής συζήτησης για τις αδυναμίες του ισχύοντος νόμου προς την κατεύθυνση της βελτίωσής και του εκδημοκρατισμού του (π.χ. κατάργηση της προεπιλογής των υποψηφίων πρυτάνεων/κοσμητόρων και της κλήρωσης των υποψηφίων κοσμητόρων, εκπροσώπηση στη Σύγκλητο όλων των τμημάτων των σχολών, αξιολόγηση οργάνων), αλλά όχι της επιστροφής στις παθογένειες του παρελθόντος (συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογή των οργάνων διοίκησης, επαναφορά του ασύλου).

• Διοργάνωση διαβούλευσης για την επαγγελματική εξέλιξη και διαδικασία κρίσης των μελών ΔΕΠ.

Τροποποιήσεις του καταστατικού του ΕΣΔΕΠ για τη διεύρυνση και την ένταση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ.

 

Αφήστε μια απάντηση