Η Ενωτική Πρωτοβουλία για τις Προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Προγραμματικές δηλώσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (9/2/2015)

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέπτυξε στην Ολομέλεια της Βουλής, πριν από λίγες ημέρες, τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργείου στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Όσον αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση, οι προγραμματικές δηλώσεις δεν παρέχουν ουσιαστική ένδειξη για τους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής και το μόνο συγκεκριμένο μέτρο είναι η διά νόμου κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος.

Η ιστορία μάς έχει δείξει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου είναι αναγκαία η ύπαρξη και απρόσκοπτη λειτουργία ενός ισχυρού, ολιγομελούς, εκλεγμένου, ανεξάρτητου από τη Σύγκλητο οργάνου με εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες για τον προγραμματισμό και την οικονομική διαχείριση των Πανεπιστημίων –ανεξάρτητα από το πώς ονομάζεται.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι η Πανεπιστημιακή Κοινότητα εξέφρασε κατ’ επανάληψη και με συντριπτική πλειοψηφία τη βούλησή της για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και δημιουργικό Πανεπιστήμιο χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος και θα αντιταχθεί στο ενδεχόμενο επιστροφής σε αυτές.

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ

 

 

Αφήστε μια απάντηση