Απόφαση του ΔΣ ΕΣΔΕΠ για την υποχρεωτική επίσημη μετάφραση των αξιολογήσεων σε κρίσεις εκλογής/εξέλιξης μελών ΔΕΠ (4/3/2015)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 4/3/2015

Για την υποχρεωτική επίσημη μετάφραση των αξιολογήσεων σε κρίσεις εκλογής/εξέλιξης μελών ΔΕΠ

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συζήτησε, μετά από αίτημα μέλους ΔΕΠ, τα προβλήματα που δημιουργεί η υποχρεωτική επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, των αξιολογήσεων που υποβάλλουν οι 4 αξιολογητές σε κρίσεις εκλογής/εξέλιξης μελών ΔΕΠ, πρακτική που δεν ακολουθείται στα άλλα ΑΕΙ και υιοθετήθηκε στο ΑΠΘ λόγω της γνωμοδότησης 1717/15-11-2013 από την Νομική Επιτροπή, που έχει γίνει δεκτή από τον Πρύτανη.

Στην πράξη, λόγω της αδυναμίας των Τμημάτων και της Κοσμητείας να ανταποκριθούν στο οικονομικό κόστος, η εφαρμογή της γνωμοδότησης αυτής συχνά συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση των κρινόμενων, οι οποίοι υποχρεώνονται να φροντίσουν οι ίδιοι για τη μετάφραση των αξιολογήσεων που έχουν γραφεί σε ξένη γλώσσα.
Η πρακτική αυτή είναι ακαδημαϊκά αντιδεοντολογική, προβληματική στην εφαρμογή της, αλλά και αμφίβολης νομιμότητας, ανεξάρτητα αν γίνεται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την κρίση. Επιπλέον, είναι επαχθής οικονομικά για τον κρινόμενο. Εξ άλλου, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα της διεξαγωγής της κρίσης σε γλώσσα που γνωρίζουν, κατά υπεύθυνη δήλωσή τους όλα τα μέλη της επιτροπής, εκτός της ελληνικής.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί τον Πρύτανη να δώσει εντολή να σταματήσει η ακολουθούμενη πρακτική, να μελετήσει εκ νέου το θέμα και να δώσει σύννομη και προς όφελος της ακαδημαϊκής λειτουργίας λύση στο θέμα μέχρι να εκδοθεί ο Οργανισμός του Ιδρύματος, στην τελική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η ρύθμισή του.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας           Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

(Η απόφαση σε pdf: http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2015/03/Metafrasi-Axiologiseon-2015-03-04.pdf)

Αφήστε μια απάντηση