Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΕΣΔΕΠ για διάφορα θέματα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 1ης Απριλίου 2015 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μικρής συμμετοχής των μελών του συλλόγου. Αντί αυτής, έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΔΣ για διάφορα θέματα και ακολούθησε μια συζήτηση για θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σας μεταφέρω την ενημέρωση που έκανα στην άτυπη αυτή ΓΣ:

1. Υποχρεωτική επίσημη μετάφραση των αξιολογήσεων σε κρίσεις μελών ΔΕΠ
Σε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων κα Πατάκα, διατυπώθηκε η θέση του ΕΣΔΕΠ ότι η εφαρμογή της γνωμοδότησης 1717/15-11-2013 της νομικής επιτροπής του ΑΠΘ συχνά συνεπάγεται την υποχρέωση των κρινόμενων να φροντίσουν οι ίδιοι για τη μετάφραση των αξιολογήσεων που έχουν γραφεί σε ξένη γλώσσα, είναι προβληματική, ακαδημαϊκά αντιδεοντολογική και αμφίβολης νομιμότητας. Ζητήθηκε η επανεξέταση της αποδοχής της γνωμάτευσης από τον Πρύτανη και η εξεύρεση σύννομης λύσης. Το ζήτημα θα εξεταστεί από τις πρυτανικές αρχές.

2. Καθυστέρηση στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας
Η καθυστέρηση στην αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε πρωτοδιοριζόμενους συναδέλφους ξεπερνά το ένα έτος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μόλις τελείωσαν τον έλεγχο 25 υποθέσεων του έτους 2012. Απομένουν ακόμη δυο έτη (2013, 2014) με τον μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων να αφορά στο 2014.
Τα προβλήματα καθυστέρησης προέκυψαν από έλλειψη προσωπικού, η οποία πλήττει με μεγαλύτερη ένταση το Τμήμα ΔΕΠ της Δ/νσης Προσωπικού. Ειδικά στο γραφείο το οποίο χειρίζεται τις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας η υποστελέχωση είναι σημαντική καθώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ένα άτομο μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία και ένα άλλο ένα τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί με ένα μόνο άτομο με μειωμένο μάλιστα ωράριο.
Σε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων κα Πατάκα, ζητήθηκε να δοθεί προτεραιότητα στην διεκπεραίωση του μεγάλου όγκου των υποθέσεων του 2014 με την απόσπαση ενός ατόμου για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο γνωρίζει την διαδικασία διεκπεραίωσης των θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Επίσης, με την αναμενόμενη επιστροφή των (84 περίπου) διοικητικών υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, να επιστρέψει στη θέση του το άτομο που προσέφερε τις υπηρεσίες του στο γραφείο αυτό, ώστε να λυθεί σε μόνιμη βάση το πρόβλημα. Να αποσπαστεί για ένα διάστημα άτομο και αργότερα να επιστρέψει από διαθεσιμότητα. Το αίτημα θα εξεταστεί από τις πρυτανικές αρχές.

3. Μισθολογικά
Το θέμα της φορολόγησης του επιδόματος έληξε αισίως καθώς η πίεση που ασκήθηκε για την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ κινητοποίησε τις πρυτανικές αρχές οι οποίες πρώτες μεταξύ όλων των ιδρυμάτων προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση του θέματος της παρακράτησης του φόρου από τη μισθοδοσία του Μαρτίου και την εκκαθάριση του φόρου των προηγούμενων μηνών (2014 και Ιανουάριος, Φεβρουάριος 2015) στις βεβαιώσεις φόρου των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Αυτή τη στιγμή μόνο το ΑΠΘ και το ΕΜΠ εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ ενώ τα υπόλοιπα πανεπιστήμια αναζητούν ακόμη τον τρόπο εφαρμογής της.
Στο θέμα της εφαρμογής της απόφασης 4741/2014 του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών υπάρχουν πληροφορίες ότι το ΥΠΟΙΚ έχει εκκινήσει τις διαδικασίες της νομοθετικής ρύθμισης για την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την (μερική) αποκατάσταση του μισθολογίου μας.

4. Οικονομικά του ΑΠΘ
Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΑΠΘ έχουν υποστεί δραματική μείωση 63% (ΕΚΠΑ 75%) στην περίοδο 2010-2015. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Τμημάτων του ΑΠΘ έχει υποστεί δυσανάλογη μείωση που προσεγγίζει και το 90%. Μέρος αυτών των απωλειών έχει καλυφθεί το προηγούμενο διάστημα από τα αποθεματικά της Επιτροπής Ερευνών, η οποία θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το ΑΠΘ και το 2015, αν και με μειωμένη συμμετοχή. Παραμένει προς απάντηση το ερώτημα γιατί η κατανομή των πιστώσεων στα τμήματα μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτή της χρηματοδότησης του ΑΠΘ. Θα συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές.

5. Καθημερινότητα
Δεν έχει διαπιστωθεί καμία βελτίωση στα προβλήματα ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία παραμένουν επίκαιρα και ζητούν επιτακτικά λύση. Οι εργολαβίες της καθαριότητας και φύλαξης εξελίσσονται ομαλά. Παραμένει σε εκκρεμότητα η εργολαβία των τεχνικών υπηρεσιών. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές. Για το θέμα που προέκυψε και αφορά έμμεσα στη φοιτητική λέσχη, το ΔΣ αυτής συνεδρίασε και υποθέτουμε θα προβεί σε ανακοινώσεις. Υπάρχει διαβεβαίωση ότι με βάση τη σύμβαση εργολαβίας δεν διατίθενται έτοιμα παρασκευάσματα κρέατος αλλά αυτά παρασκευάζονται μέσα στη λέσχη με την επίβλεψη του υγειονομικού προσωπικού.

6. Νομικό πλαίσιο
Το ΥΠΑΙΠΘ ετοιμάζει πολυνομοσχέδιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται άμεσες ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί στην εκπαίδευση. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις του ν. 4009/2011. Θα ακολουθήσει διαβούλευση και διάλογος για ένα νέο νόμο πλαίσιο. Ο ΕΣΔΕΠ αναμένει τις εξελίξεις για να διοργανώσει εκδήλωση για το θέμα αυτό.

7. ΠΟΣΔΕΠ

Το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ ολοκληρώθηκε πριν ένα περίπου μήνα με τη ψήφιση προγράμματος δράσης από κοινού από τις παρατάξεις ΑΡΜΕ, Ενωτική Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία, ΚΙΠΑΝ και Συνεργασία Πανεπιστημιακών (ΑΣΚΕΥ και συνεργαζόμενοι) και την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και εξέλεξε την 11μελή Εκτελεστική Γραμματεία, στην οποία συμμετέχουν τρεις συνάδελφοι από το ΑΠΘ (Ι. Κρεστενίτης, Ι. Νηματούδης, Χ. Φείδας). Εκκρεμεί η εκλογή του νέου προεδρείου της ΕΓ.

8. Άλλα θέματα

Μετά από ανοικτή συζήτηση με μέλη του Συλλόγου που παρευρέθησαν στη ΓΣ προτάθηκε μια λίστα θεμάτων τα οποία θα διερευνήσει το ΔΣ (διαδικασίες εξέλιξης μελών ΔΕΠ, αναπλήρωση κενών θέσεων λόγω συνταξιοδότησης, καθεστώς ΠΜΣ, εκπροσώπηση του ΕΣΔΕΠ στη Σύγκλητο, ΚΕΔΕΚ, κ.α)

Καλό Πάσχα

Χαράλαμπος Φείδας
Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

Μία γνώμη στο “Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΕΣΔΕΠ για διάφορα θέματα

  1. ”Το ΥΠΑΙΠΘ ετοιμάζει πολυνομοσχέδιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται άμεσες ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν τις δυσλειτουργίες που έχουν παρουσιαστεί στην εκπαίδευση.”

    Μπάμπη, αυτό είναι θέση ή είδηση;

Αφήστε μια απάντηση