ΚΙΠΑΝ -για το νέο θεσμικό πλαίσιο των πανεπιστημίων: «Όπισθεν ολοταχώς»

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Αθήνα, 19 Απριλίου 2015

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ για το νέο θεσμικό πλαίσιο των πανεπιστημίων: «Όπισθεν ολοταχώς» προς το θλιβερό παρελθόν της διαπλοκής, της συναλλαγής, της μετριοκρατίας και της κομματοκρατίας.

Η δέσμη αλλαγών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας συνιστά προσπάθεια ολικής επαναφοράς του θεσμικού πλαισίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην παγκοσμίως παρωχημένη πλέον πραγματικότητα της δεκαετίας του 1980. Μιας ακαδημαϊκής πραγματικότητας που εκείνη μεν την εποχή απελευθέρωσε δημιουργικές δυνάμεις στα πανεπιστήμια, αλλά στη συνέχεια στήριξε, καλλιέργησε και εξέθρεψε τη διαπλοκή και τη συμπόρευση εκφραστών της μετριοκρατίας και πολέμιων της αριστείας ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές, κατέστησε το πανεπιστημιακό σύστημα έρμαιο κομματικών παρεμβάσεων και το οδήγησε στα γνωστά αδιέξοδα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ: http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1660&Itemid=207
 

Αφήστε μια απάντηση