Απόφαση ΔΣ ΕΣΔΕΠ: Για την παρεμπόδιση της συνεδρίασης της Συγκλήτου της Τετάρτης 6/5/2015

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 6/5/2015

Για την παρεμπόδιση της συνεδρίασης της Συγκλήτου της Τετάρτης 6/5/2015

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ αποδοκιμάζει την παρεμπόδιση της ανοικτής συνεδρίασης της Συγκλήτου της Τετάρτης 6/5/2015, από ομάδα φοιτητών η οποία, ενώ είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει στη συνεδρίαση, κατέλαβε το ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης συνοδεύοντας άτομα με ειδικές ανάγκες, με αίτημα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στο πανεπιστήμιο. Δηλώνει δε ότι η βελτίωση των δυνατοτήτων της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ στην ακαδημαϊκή ζωή θα πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές του ΑΠΘ.

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας         Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

Αφήστε μια απάντηση