Απόφαση ΕΣΔΕΠ: Για την ΠΝΠ που αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα των πανεπιστημίων (6/5/2015)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 6/5/2015

Για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα των πανεπιστημίων

H δέσμευση πόρων από τα ταμειακά διαθέσιμα των πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας της χώρας, ενδέχεται να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα στα πανεπιστήμια, τα οποία ασφυκτιούν οικονομικά καθώς έχουν υποστεί αλλεπάλληλες περικοπές του προϋπολογισμού τους, ενώ επιπλέον, δεν έχουν εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ από τη χρηματοδότηση του 2015.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά να δεσμευτεί ρητά η κυβέρνηση ότι θα διασφαλίσει την επιστροφή των δεσμευμένων διαθεσίμων με τόκο που προβλέπεται σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας      Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

Αφήστε μια απάντηση