Ανακοίνωση ΣΥΣ για το ΚΕΔΕΚ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΠΘ – ΠΑΜΑΚ

Το ΑΠΘ απέναντι στην κρίση (1).
Τρία ερωτήματα για το ΚΕΔΕΚ

Με αφορμή την επίσημη παρουσίαση στα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ του νέου κτιρίου του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 28.5.2015 και τη δυνατότητα επίσκεψης σε όσα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ θέλησαν να το επισκεφθούν την Παρασκευή 29.5.2015, η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικό να ανοίξει η συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του κτιρίου του ΚΕΔΕΚ στην παρούσα οικονομική συγκυρία με όρους που αποφασίστηκαν σε άλλες συνθήκες.

Αποστολή του ΚΕΔΕΚ (http://kedek.rc.auth.gr/goals.aspx) είναι να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας (…) αξιοποιώντας τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ (…), καθώς και να διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Μεγαλόπνοη αλλά πολυπόθητη αποστολή, εάν επιτευχθεί –όπως υποσχέθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές στην ειδική εκδήλωση– με ανοικτή πρόσκληση και διαβούλευση.
Το ΑΠΘ απέκτησε το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ΚΕΔΕΚ (6.500 τμ2), στη Θέρμη, από κονδύλια (περίπου 12.000.000 €) που είχαν διατεθεί στο ΑΠΘ επί Πρυτανείας Μάνθου από την Περιφέρεια, αποκλειστικά για την αγορά κτιρίου. Στο κτίριο αυτό θα εγκατασταθούν 7 διεπιστημονικά εργαστήρια. Σοβαρές επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα λειτουργίας, το κόστος αγοράς και ανακατασκευής επί το καταλληλότερο του συγκεκριμένου κτιρίου έχουν εκφραστεί σε όλες τις συν/σεις της Συγκλήτου που έχει συζητηθεί το θέμα. Παρόλα αυτά, οι τελικές αποφάσεις ήταν πάντα υπέρ της συνέχισης του έργου και συγκροτήθηκαν επιτροπές για να διεκπεραιώσουν ό,τι ήταν απαραίτητο.

Η οριστική διαμόρφωση και η συντήρηση του κτιρίου απαιτούν ετησίως σεβαστά ποσά. Στο επίσημο Στρατηγικό Σχέδιο του ΚΕΔΕΚ (http://kedek.rc.auth.gr/files.aspx), με Εισαγωγή (σ. 7-8) από την πρώην Αντιπρύτανη Σ. Κουίδου-Ανδρέου, διαβάζουμε στη σ.46 ότι «… Η Σύγκλητος του ΑΠΘ με αποφάσεις της έχει δεσμεύσει ποσό των 18 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις και για τις ανάγκες του ΚΕΔΕΚ. Για την περίοδο 2013-2016 προβλέπεται να γίνουν επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ».
Στη σ. 59 αναφέρεται ακόμη ότι «…Διαφορά Εσόδων-Δαπανών για το 2015 είναι -410.850 και για το 2016 -417.850 …», δηλ. σε εποχή οικονομικής ανεπάρκειας η λειτουργία του ΚΕΔΕΚ στο συγκεκριμένο κτίριο προβλέπεται να έχει υψηλό ελλειμματικό προϋπολογισμό.

Η αγορά του εργαστηριακού εξοπλισμού προχώρησε από το ΕΣΠΑ, ανεξάρτητα και πριν την αγορά του κτιρίου, με αποτέλεσμα τα «μεγάλα όργανα» να εγκατασταθούν υποχρεωτικά σε υφιστάμενους εργαστηριακούς χώρους από όπου δεν μπορούν να μετακινηθούν για τεχνικούς λόγους (δεν εγγυάται πλέον ο προμηθευτής την κανονική λειτουργία τους), για οικονομικούς λόγους (κόστος μεταφοράς και αμοιβής τεχνικών) και τυπικούς λόγους (εάν μεταφερθούν σε άλλο χώρο, απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει να καταβληθεί το κόστος).

• Πρώτο ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι εάν στην παρούσα δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία το ΑΠΘ με τον πενιχρό τακτικό προϋπολογισμό του θα πρέπει να «δεσμεύει» και να δαπανά χρήματα από οποιαδήποτε πηγή εσόδων για την εγκατάσταση του ΚΕΔΕΚ στο συγκεκριμένο κτίριο, με την ελπίδα ή και ευχή ότι τα εργαστήρια που θα στεγαστούν, θα καταφέρουν να έχουν ερευνητικά προγράμματα υψηλού προϋπολογισμού, ώστε ταυτόχρονα και να εξοπλίζονται από μόνα τους και να καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου.

• Εάν ληφθεί υπόψη ότι το ΑΠΘ δίνει πάνω από 1.000.000€ ετησίως για ενοίκια κτιρίων –κατά γενική ομολογία όχι ιδιαίτερα κατάλληλων– για τη στέγαση Τμημάτων (Κιν/φου, ΜΜΕ κ.ά.), το παραπάνω ερώτημα όχι μόνον επιτείνεται, αλλά και διευρύνεται με ένα δεύτερο σκέλος. Δεν θα έπρεπε να αναθεωρηθεί η εγκατάσταση του ΚΕΔΕΚ στο υπάρχον κτίριο και να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι χώροι για τη στέγαση Τμημάτων που «είναι στο νοίκι», ώστε να εξορθολογιστούν οι δαπάνες και η χρήση των χώρων;

• Ένα τρίτο εξίσου σημαντικό ερώτημα αφορά στα γενικόλογα κριτήρια (βλ. τον ΟΕΕ, Οδηγός Ένταξης Έργων) σύμφωνα με τα οποία θα δοθούν χώροι σε ερευνητικές ομάδες που θα πρέπει να έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτούμενα προγράμματα και σε έναν «ειδυλλιακό» χώρο μακριά από τον ζωντανό οργανισμό του Πανεπιστημίου και τη μίζερη καθημερινότητα θα παράγουν τα παραδοτέα ερευνητικών προγραμμάτων. Μήπως με τον τρόπο αυτό εισάγεται ένας διαχωρισμός της έρευνας από τη διδασκαλία, ο οποίος δεν είναι και τόσο συμβατός με την αποστολή ενός δημόσιου ΑΕΙ;

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας συμβάλουμε όλες και όλοι στον διάλογο για μια καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας μας η οποία πρέπει να καθορίζεται από διαφάνεια στις διαδικασίες, ισοτιμία στις επιλογές και οικονομική αποτελεσματικότητα.

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2015

Αφήστε μια απάντηση